Tin tức
Sự kiện

Tháng 05
29

Tuyển sinh
Ngày hội Thông tin Tuyển sinh và Học bổng

Thời gian: From 18:00

Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật, đường Lưu Hữu Phước, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tháng 03
15

Open Campus
Online Open Campus 2020

Thời gian: 10:00 – 12:00

Địa điểm: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 09
09

Lễ Khai giảng
Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Thời gian: 16:00 - 17:10

Địa điểm: Hội trường Sunwah, ĐHQGHN

Tháng 07
20

Lễ Tốt nghiệp
Lễ Tốt nghiệp 2019

Thời gian: 9:00 - 11:30

Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá